čudovať sa

čomu (byť prekvapený) be surprised, (žasnúť) wonder, (veľmi) marvel at sth

To sa čudujem.
I'm surprised (to hear that).
aɪm səˈpraɪzd (tə hɪə ðæt)
Čudoval sa, že si stále tu.
He was surprised you're still there.
hɪ wɒz səˈpraɪzd jʊə stɪl ðεə
Vôbec by som sa nečudoval, keby...
I wouldn't be surprised if...
aɪ ˈwʊdnt biː səˈpraɪzd ɪf
Čuduj sa svete.
Surprise, surprise!
səˈpraɪzˌ səˈpraɪz!
Čo sa tak čuduješ?
What's so strange about it?
wɒts səʊ streɪndʒ əˈbaʊt ɪt?