biť

koho/čo čím beat, (mlátiť) thrash sb/sth with sth, (o zvonoch, hodinách ap.) strike

Rodičia ho často bili.
He was often beaten by his parents.
hɪ wɒz ˈɒftn ˈbiːtn baɪ hɪz ˈpεərənts
Nebi ju.
Don't beat her.
dəʊnt biːt hə
To bije do očí. (nápadnosťou)
It sticks out (like a sore thumb).
ɪt stɪks aʊt (laɪk ə sɔː θʌm)
Ich neschopnosť bije do očí.
Their incompetence is blatant.
ðεə ɪnˈkɒmpɪtəns ɪz ˈbleɪtnt
Tie farby sa bijú.
The colours clash.
ðə ˈkʌləz klæʃ