blízko

near(by), (aj vzťahom) close

Je to dosť blízko.
It's only a short distance away.
ɪts ˈəʊnlɪ ə ʃɔːt ˈdɪstəns əˈweɪ
Je tu niekde blízko pumpa?
Is there a gas station nearby?
ɪz ðεə ə gæs ˈsteɪʃən ˈnɪəˌbaɪ?
Vylezme až na vrchol, keď sme už tak blízko.
Let us climb to the summit, when we are so close.
lεt əs klaɪm tə ðə ˈsʌmɪtˌ wεn wiː ɑː səʊ kləʊs
v tesnej blízkosti čoho
in close proximity, in the vicinity of sth
ɪn kləʊs prɒkˈsɪmɪtɪˌ ɪn ðə vɪˈsɪnɪtɪ