biely

white, (bledý) pale, (veľmi) pallid

Jem len biele mäso.
I only eat white meat.
aɪ ˈəʊnlɪ iːt waɪt miːt
Bola biela ako stena.
She was as white as a sheet.
ʃɪ wɒz əz waɪt əz ə ʃiːt
Bol celý v bielom.
He was all dressed in white.
hɪ wɒz ɔːl drεst ɪn waɪt
Máme to čierne na bielom.
We have it in black and white.
wiː hæv ɪt ɪn blæk ænd waɪt
Biely dom správu dementoval.
The White House denied the report.
ðə waɪt haʊs dɪˈnaɪd ðə rɪˈpɔːt
obchod s bielym mäsom (s prostitúciou)
white slave trade
waɪt sleɪv treɪd
biele pečivo
white bread
waɪt brεd
biele goliere (úradníci)
white-collar workers
waɪtˈkɒlə ˈwɜːkəz
za bieleho dňa
in broad/full daylight
ɪn brɔːd/fʊl ˈdeɪˌlaɪt
biely jogurt
plain yoghurt
pleɪn ˈjəʊgət
biela vrana
rare bird
rεə bɜːd