ďaleko

far (away), far off, a long way (away) from

Máme to ešte ďaleko.
We still have a long way ahead of us.
wiː stɪl hæv ə lɒŋ weɪ əˈhεd əv əs
Nie je to veľmi ďaleko.
It isn't too far., It is a short way off.
ɪt ˈɪznt tuː fɑːˌ ɪt ɪz ə ʃɔːt weɪ ɒf
Je to odtiaľto ďaleko?
Is it far from here?
ɪz ɪt fɑː frɒm hɪə?
Sú ďaleko pred nami.
They are far ahead of us.
ðeɪ ɑː fɑː əˈhεd əv əs
Nie sú ďaleko od víťazstva.
They are only a step away from victory.
ðeɪ ɑː ˈəʊnlɪ ə stεp əˈweɪ frɒm ˈvɪktərɪ
Nie je to tak ďaleko od pravdy.
That's not far from the truth.
ðæts nɒt fɑː frɒm ðə truːθ
Jablko nepadá ďaleko od stromu.
The apple doesn't fall far from the tree., Like father like son.
ðiː ˈæpl ˈdʌznt fɔːl fɑː frɒm ðə triːˌ laɪk ˈfɑːðə laɪk sʌn
v diaľke
in the distance
ɪn ðə ˈdɪstəns
z diaľky
from a distance
frɒm ə ˈdɪstəns
do diaľky
into the distance
ˈɪntə ðə ˈdɪstəns