dlhovať

(čo) komu owe sb sth, sth to sb, have a debt with sb

Koľko ti/vám dlhujem?
How much do I owe you?
haʊ mʌtʃ dʊ aɪ əʊ juː?
Dlhujem ti to.
I owe it to you.
aɪ əʊ ɪt tə juː
Dlhuješ mi ospravedlnenie.
You owe me an apology.
juː əʊ miː ən əˈpɒlədʒɪ
Niečo mi dlhuješ!
You owe me something!
juː əʊ miː ˈsʌmθɪŋ!