adresa

address

Dajte mi svoju adresu.
Give me your address.
gɪv miː jɔː əˈdrεs
Akú máte e-mailovú adresu?
What's your e-mail address?
wɒts jɔː iːmeɪl əˈdrεs?
Pošlite to na túto adresu.
Send it to this address.
sεnd ɪt tə ðɪs əˈdrεs
Informácie nájdete na tejto adrese.
You can find the info at this address.
juː kən faɪnd ðiː ˈɪnfəʊ æt ðɪs əˈdrεs
napísať na obálku/list adresu
address the envelope, address the letter
əˈdrεs ðiː ˈεnvəˌləʊpˌ əˈdrεs ðə ˈlεtə
urážky na adresu ministra...
insults aimed at the minister...
ˈɪnsʌlts ˈeɪmd æt ðə ˈmɪnɪstə