cez

over, (naprieč) across, (z jednej strany na druhú) through

Našiel som to cez internet.
I found it via the Internet.
aɪ faʊnd ɪt ˈvaɪə ðiː ˈɪntəˌnεt
Prejdite cez ulicu.
Cross the street.
krɒs ðə striːt
Ako sa dostaneme cez rieku?
How do we get across the river?
haʊ dʊ wiː gεt əˈkrɒs ðə ˈrɪvə?
Preskočil cez plot.
He leaped over the fence.
hɪ liːpt ˈəʊvə ðə fεns
Navštívim ťa cez víkend.
I'll visit you at/(AmE) on the weekend.
aɪl ˈvɪzɪt juː æt/ɒn ðəˌwiːkˈεnd
Cez deň nepršalo.
There was no rain during/through the day.
ðεə wɒz nəʊ reɪn ˈdjʊərɪŋ/θruː ðə deɪ
Urobilo mi to škrt cez rozpočet.
That thwarted my plans.
ðæt θwɔːtɪd maɪ plænz
Len cez moju mŕtvolu.
Over my dead body.
ˈəʊvə maɪ dεd ˈbɒdɪ