aký

what (kind of), what sort of, (z výberu) which

Akú farbu chceš?
What colour do you want?
wɒt ˈkʌlə dʊ juː wɒnt?
Akú máš veľkosť?
What size do you wear?
wɒt saɪz dʊ juː wεə?
Aká je?
What is she like?
wɒt ɪz ʃɪ laɪk?
Aká bola cesta?
How was your journey?
haʊ wɒz jɔː ˈdʒɜːnɪ?
Aké je to krásne!
What a beauty!
wɒt ə ˈbjuːtɪ!
Aký otec, taký syn.
Like father like son.
laɪk ˈfɑːðə laɪk sʌn