bežne

commonly, (zvyčajne) usually, (často) frequently

Bežne sa stáva, že...
It commonly happens that...
ɪt ˈkɒmənlɪ ˈhæpnz ðæt
Miesta, kam človek bežne nechodí...
Places where man does not ordinarily go...
pleɪsɪz wεə mæn dʌz nɒt ˈɔːdnrɪlɪ gəʊ
Najbežnejšie používané frázy sú...
The most commonly used phrases are...
ðə məʊst ˈkɒmənlɪ juːzd freɪzɪz ɑː
To sa tu deje bežne.
It's a common practice here.
ɪts ə ˈkɒmən ˈpræktɪs hɪə