dávať

give, (umiestňovať) put, (program ap.) show

To nedáva (žiadny) zmysel.
That doesn't make (any) sense.
ðæt ˈdʌznt meɪk (ˈεnɪ) sεns
Dávam prednosť... pred...
I prefer... to..., I give preference to ... over...
aɪ prɪˈfɜː... təˌ aɪ gɪv ˈprεfərəns tə ... ˈəʊvə
Dávaj pozor!
Watch out!, Look out!
wɒtʃ aʊt!ˌ lʊk aʊt!
Dávaj na seba pozor!
Take care!
teɪk kεə!
Čo dávajú (v telke)?
What's on (TV)?
wɒts ɒn (ˌtiːˈviː)?
(V kine) dávajú nový film...
They are showing a new film..., A new film is on...
ðeɪ ɑː ˈʃəʊɪŋ ə njuː fɪlmˌ ə njuː fɪlm ɪz ɒn
Nedávaj to na zem!
Don't put it on the floor!
dəʊnt pʊt ɪt ɒn ðə flɔː!