čoskoro

soon, shortly

Už čoskoro by mal prísť.
He should be here soon.
hɪ ʃʊd biː hɪə suːn
To sa čoskoro dozvieš.
You will soon find out/know.
juː wɪl suːn faɪnd aʊt/nəʊ
Čoskoro budú Vianoce.
It will soon be Christmas.
ɪt wɪl suːn biː ˈkrɪsməs