čierny

black

Ona je čiernou ovcou rodiny.
She is the black sheep of the family.
ʃɪ ɪz ðə blæk ʃiːp əv ðə ˈfæmɪlɪ
Kúpil som vstupenky na čiernom trhu.
I bought tickets on the black market.
aɪ bɔːt ˈtɪkɪts ɒn ðə blæk ˈmɑːkɪt
Vidíš to veľmi čierno.
You look on the dark side of things.
juː lʊk ɒn ðə dɑːk saɪd əv θɪŋz
čierny pasažier
fare dodger
fεə ˈdɒdʒə
čierne na bielom
in black and white
ɪn blæk ænd waɪt