čistý

clean, clear, (bez prímesí) pure

Potrebujem čistý list papiera.
I need a blank sheet of paper.
aɪ niːd ə blæŋk ʃiːt əv ˈpeɪpə
Mám čisté svedomie.
My conscience is clear.
maɪ ˈkɒnʃəns ɪz klɪə
Môžem s čistým svedomím povedať...
I can say with a clear conscience...
aɪ kən seɪ wɪθ ə klɪə ˈkɒnʃəns
To by bolo čisté šialenstvo!
It would be sheer madness!
ɪt wʊd biː ʃɪə ˈmædnɪs!
To je čisto jeho záležitosť.
It is solely his business.
ɪt ɪz ˈsəʊllɪ hɪz ˈbɪznɪs
čistá voda (neznečistená)
clean water
kliːn ˈwɔːtə
čistá voda (bez prímesí)
pure water
pjʊə ˈwɔːtə
zachovať si čistú hlavu
keep one's head clear, think clearly
kiːp hεd klɪəˌ θɪŋk ˈklɪəlɪ