behať

run, (rekreačne) jog

Každé ráno chodím behať.
I go jogging every morning.
aɪ gəʊ ˈdʒɒgɪŋ ˈεvrɪ ˈmɔːnɪŋ
Nerád behám po nákupoch/úradoch.
I hate running around shops/running errands.
aɪ heɪt ˈrʌnɪŋ əˈraʊnd ʃɒps/ˈrʌnɪŋ ˈεrəndz
Behá mi z toho mráz po chrbte.
It gives me the shivers., It sends shivers down my spine.
ɪt gɪvz miː ðə ˈʃɪvəzˌ ɪt sεndz ˈʃɪvəz daʊn maɪ spaɪn
Neznášam behanie po doktoroch.
I hate seeing doctors.
aɪ heɪt ˈsiːɪŋ ˈdɒktəz
behať za ženami
womanize, philander, chase after women
ˈwʊməˌnaɪzˌ fɪˈlændəˌ tʃeɪs ˈɑːftə ˈwɪmɪn