čudný

strange, odd, (zvláštny) funny

Čo je na tom čudné?
What's (so) strange about it?
wɒts (səʊ) streɪndʒ əˈbaʊt ɪt?
Je to čudný pocit.
It feels strange/funny.
ɪt fiːlz streɪndʒ/ˈfʌnɪ
Vyzerá to čudne.
It looks strange/funny.
ɪt lʊks streɪndʒ/ˈfʌnɪ
Je trochu čudný.
He is a bit of an oddball.
hɪ ɪz ə bɪt əv ən ˈɒdˌbɔːl
Je čudné, že...
It is strange (that)...
ɪt ɪz streɪndʒ (ðæt)