brániť sa

defend osf, (opätovať útok) fight back, (klásť odpor) resist

Bráň sa!
Fight back!
faɪt bæk!
Bránila sa, ale márne.
She defended herself but in vain.
ʃɪ dɪˈfεndɪd həˈsεlf bət ɪn veɪn
Ani sa nebránil.
He didn't even resist.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn rɪˈzɪst
Nebránil by som sa tomu.
I wouldn't be against that.
aɪ ˈwʊdnt biː əˈgεnst ðæt