bývať

live, (form.) reside, (v hoteli ap.) stay

Kde bývaš?
Where do you live?
wεə dʊ juː lɪv?
Máš kde bývať?
Do you have a place to stay (in)?
dʊ juː hæv ə pleɪs tə steɪ (ɪn)?
Nemajú kde bývať.
They have nowhere to stay., They have nowhere to live.
ðeɪ hæv ˈnəʊˌwεə tə steɪˌ ðeɪ hæv ˈnəʊˌwεə tə lɪv
Môžete bývať u mňa.
You can stay at my place.
juː kən steɪ æt maɪ pleɪs
Bývam sám.
I live alone.
aɪ lɪv əˈləʊn
Bývame tu len dva roky.
We've only been living here for two years.
wiːv ˈəʊnlɪ bɪn ˈlɪvɪŋ hɪə fə tuː jɪəz
Bývame v dobrom hoteli.
We are staying in a good hotel.
wiː ɑː steɪɪŋ ɪn ə gʊd həʊˈtεl
Už tu nebýva.
She doesn't live here any more.
ʃɪ ˈdʌznt lɪv hɪə ˈεnɪ mɔː
Býva hneď vedľa.
He lives next door.
hɪ lɪvz nεkst dɔː
Náklady na bývanie stále rastú.
Housing costs are increasing.
ˈhaʊzɪŋ kɒsts ɑː ɪnˈkriːsɪŋ