cieľ

goal, aim, objective

Cieľom našej cesty je...
Our destination is...
aʊəˌdεstɪˈneɪʃən ɪz
Strela trafila/zasiahla cieľ.
The missile hit the target.
ðə ˈmɪsaɪl hɪt ðə ˈtɑːgɪt
Dosiahli sme (svoj) cieľ.
We achieved our goal.
wiː əˈtʃiːvd aʊə gəʊl
Nenechaj sa odradiť od svojho cieľa.
Don't get discouraged from your goal.
dəʊnt gεt dɪsˈkʌrɪdʒd frɒm jɔː gəʊl
cieľová skupina
target group
ˈtɑːgɪt gruːp