áno

yes, (pri hlasovaní) ay(e), (hovor.) yeah

Myslím, že áno.
I think so.
aɪ θɪŋk səʊ
Že áno?
(Am I) right?, Is that so?
(əm aɪ) raɪt?ˌ ɪz ðæt səʊ?
Áno? (súhlasíš?)
Okay?, All right?
ˌəʊˈkeɪ?ˌ ɔːl raɪt?
Áno? (naozaj?)
Really?, Oh yes?
ˈrɪəlɪ?ˌ əʊ jεs?
Áno? (do telefónu)
Yes?
jεs?
Prídeš? – Áno.
Will you come? – I will.
wɪl juː kʌm? - aɪ wɪl