cítiť

čo feel, (inštinktívne ap.) sense, (čuchom) smell sth

Cítiš to? (pach)
Can you smell it?
kən juː smεl ɪt?
Bolo to cítiť na 100 metrov.
You could smell it (from) 100 metres away.
juː kʊd smεl ɪt (frɒm) wʌnˈhʌndrəd ˈmiːtəz əˈweɪ
Cítili sme otrasy.
We felt the vibrations.
wiː fεlt ðə vaɪˈbreɪʃənz
V omáčke cítiť čili.
You can taste chilli in the sauce.
juː kən teɪst ˈtʃɪlɪ ɪn ðə sɔːs
Cítim s vami.
I sympathize with you.
aɪ ˈsɪmpəˌθaɪz wɪθ juː
Čo k nej cítiš?
What are your feelings for her?, What do you feel for her?
wɒt ɑː jɔː ˈfiːlɪŋz fə hə?ˌ wɒt dʊ juː fiːl fə hə?
Už k tebe nič necítim.
I don't feel anything for you any more.
aɪ dəʊnt fiːl ˈεnɪˌθɪŋ fə juː ˈεnɪ mɔː
Cítim to v kostiach.
I feel/know it in my bones.
aɪ fiːl/nəʊ ɪt ɪn maɪ ˈbəʊnz
Nemôže ma ani cítiť. (neznáša ma)
He hates my guts., He can't stand me.
hɪ heɪts maɪ gʌtsˌ hɪ kɑːnt stænd miː
Je z neho cítiť alkohol.
He smells of alcohol., His breath smells of alcohol.
hɪ smεlz əv ˈælkəˌhɒlˌ hɪz brεθ smεlz əv ˈælkəˌhɒl
Cítiť to po cigarách.
It smells of cigars.
ɪt smεlz əv sɪˈgɑːz
Necítim si nohy.
I'm on my last legs., I'm dead on my feet.
aɪm ɒn maɪ lɑːst lεgzˌ aɪm dεd ɒn maɪ fiːt