dieťa

child, (hovor.) kid, youngster

Máte deti?
Do you have (any) children?
dʊ juː hæv (ˈεnɪ) ˈtʃɪldrən?
Koľko majú detí?
How many children do they have?
haʊ ˈmεnɪ ˈtʃɪldrən dʊ ðeɪ hæv?
Majú spolu dve deti.
They have two children together.
ðeɪ hæv tuː ˈtʃɪldrən təˈgεðə
Čaká druhé dieťa.
She's expecting her second child.
ʃiːz ɪkˈspεktɪŋ hə ˈsεkənd tʃaɪld
Je to ešte dieťa.
He is still a child.
hɪ ɪz stɪl ə tʃaɪld
nie som dieťa.
I am not a child any more.
aɪ əm nɒt ə tʃaɪld ˈεnɪ mɔː
Je opatrovateľka detí.
She's babysitting.
ʃiːz ˈbeɪbɪsɪtɪŋ
To pochopí aj dieťa.
Even a child can understand it.
ˈiːvn ə tʃaɪld kənˌʌndəˈstænd ɪt
Deti ho zbožňujú.
Kids adore him.
kɪdz əˈdɔː hɪm
vlastné dieťa (nie adoptované)
biological child
ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl tʃaɪld
nevlastné dieťa
stepchild
ˈstεpˌtʃaɪld
manželské/nemanželské dieťa
legitimate/illegitimate child
lɪˈdʒɪtɪmɪt/ˌɪlɪˈdʒɪtɪmɪt tʃaɪld
detská izba
children's room
ˈtʃɪldrənz ruːm
detský domov
children's home
ˈtʃɪldrənz həʊm
detský lístok (vstupenka)
(BrE) a half, child's ticket
ə hɑːfˌ tʃaɪldz ˈtɪkɪt