zvyčajný

usual, (bežný) common, (navyknutý) habitual

Nie je to príliš zvyčajné.
It's not very common.
ɪts nɒt ˈvεrɪ ˈkɒmən
Je to jeho zvyčajná výhovorka.
It's his usual excuse.
ɪts hɪz ˈjuːʒʊəl ɪkˈskjuːz
Išiel svojou zvyčajnou trasou.
He took his accustomed route.
hɪ tʊk hɪz əˈkʌstəmd ruːt