zvyčajne

usually, (podľa zvyku) (form.) customarily, (bežne) commonly

O koľkej zvyčajne vstávaš?
What time do you usually get up?
wɒt taɪm dʊ juː ˈjuːʒʊəlɪ gεt ʌp?
Zídeme sa ako zvyčajne.
We'll meet as usual.
wiːl miːt əz ˈjuːʒʊəl
Urobil som to ako zvyčajne.
I did it my usual way.
aɪ dɪd ɪt maɪ ˈjuːʒʊəl weɪ