zraziť

koho/čo knock down, (vozidlom) run down sb, strike sb/sth

Zrazilo ma auto.
I was struck by a car.
aɪ wɒz strʌk baɪ ə kɑː
Zrazil som sa s ním vo dverách.
I ran into him in the door.
aɪ ræn ˈɪntə hɪm ɪn ðə dɔː
To ma zrazilo na kolená.
That brought me to my knees.
ðæt brɔːt miː tə maɪ niːz
Tie nohavice sa zrazili. (praním)
The trousers have shrunk.
ðə ˈtraʊzəz hæv ʃrʌŋk