zoznámiť (sa)

koho s kým introduce, present sb to sb, (stretnúť sa) meet sb

Zoznámim vás s ním.
I will introduce you to him.
aɪ wɪlˌɪntrəˈdjuːs juː tə hɪm
Zoznámte sa s...
Come and meet...
kʌm ænd miːt
Kde ste sa zoznámili?
Where did you meet?
wεə dɪd juː miːt?
Musím sa bližšie zoznámiť s prostredím.
I must familiarize myself with the environment.
aɪ mʌst fəˈmɪljəˌraɪz maɪˈsεlf wɪθ ðiː ɪnˈvaɪrənmənt