zomrieť

na čo die of sth, decease, pass away/on

Na čo zomrel?
What did he die of?
wɒt dɪd hɪ daɪ əv?
Zomrel na zápal pľúc.
He died of pneumonia.
hɪ daɪd əv njuːˈməʊnɪə
Pri nehode zomreli traja ľudia.
Three people died in the accident.
θriː ˈpiːpl daɪd ɪn ðiː ˈæksɪdənt
Zomrel náhle.
He died suddenly.
hɪ daɪd ˈsʌdnlɪ
Traja cestujúci zomreli na mieste.
Three passengers died at the scene.
θriː ˈpæsɪndʒəz daɪd æt ðə siːn