zmýliť sa

be mistaken/wrong, (urobiť chybu) make a mistake, get it wrong

To ste sa museli zmýliť.
You must have been mistaken.
juː mʌst hæv bɪn mɪˈsteɪkən
Zmýlil som sa.
I was mistaken., I made a mistake.
aɪ wɒz mɪˈsteɪkənˌ aɪ meɪd ə mɪˈsteɪk
Zmýlil som sa v ňom.
I was wrong about him.
aɪ wɒz rɒŋ əˈbaʊt hɪm
Každý sa môže zmýliť.
Anyone can go wrong.
ˈεnɪˌwʌn kən gəʊ rɒŋ