zmeniť

čo change sth, (pozmeniť) alter, (prehodnotiť ap.) revise sth

Zmenil som názor.
I've changed my mind/opinion.
aɪv tʃeɪndʒd maɪ maɪnd/əˈpɪnjən
Zmeňme tému!
Let's change the subject!
lεts tʃeɪndʒ ðə ˈsʌbdʒɪkt!
Čo to zmení? (na lepšie)
What will it change?, What good will it do?
wɒt wɪl ɪt tʃeɪndʒ?ˌ wɒt gʊd wɪl ɪt dʊ?
zmeniť majiteľa (vec)
change hands
tʃeɪndʒ hændz