zmena

change, (pozmenenie) alteration, modification

Pre zmenu by sme mohli...
For a change we might...
fə ə tʃeɪndʒ wiː maɪt
Urobil som pár zmien v/na...
I made a few changes to...
aɪ meɪd ə fjuː tʃeɪndʒɪs tə
Došlo k istým zmenám.
There have been some changes.
ðεə hæv bɪn sʌm tʃeɪndʒɪs
Je to zmena k lepšiemu/horšiemu.
It's a change for the better/worse.
ɪts ə tʃeɪndʒ fə ðə ˈbεtə/wɜːs
Potrebuješ zmenu (prostredia).
You need a change (of scenery).
juː niːd ə tʃeɪndʒ (əv ˈsiːnərɪ)
Pracujem na dve zmeny.
I work in two shifts.
aɪ wɜːk ɪn tuː ʃɪfts