zlomiť

čo break, (kosť ap.) (form.) fracture sth, (silou podmaniť) subdue sb

Zlomil som si ruku.
I've broken my arm.
aɪv ˈbrəʊkən maɪ ɑːm
Zlomil mu/si nos.
He broke his nose.
hɪ brəʊk hɪz nəʊz
Má zlomenú nohu.
His leg is broken.
hɪz lεg ɪz ˈbrəʊkən
Nezlom to!
Don't break it.
dəʊnt breɪk ɪt
Film zlomil rekord...
The film broke the record...
ðə fɪlm brəʊk ðə ˈrεkɔːd
Konár sa zlomil.
The branch snapped.
ðə brɑːntʃ snæpt
Zlomil sa mi zub.
My tooth has broken.
maɪ tuːθ hæz ˈbrəʊkən
Zlom väz!
Good luck!, Break a leg!
gʊd lʌk!ˌ breɪk ə lεg!