zdržať, zdržiavať

koho/čo hold, keep sb/sth, delay sb

Dlho ťa/vás nezdržím.
I won't keep you long.
aɪ wəʊnt kiːp juː lɒŋ
Čo ťa tak zdržalo?
What kept you so long?
wɒt kεpt juː səʊ lɒŋ?
Ospravedlňujem sa za to zdržanie.
I'm sorry for the delay.
aɪm ˈsɒrɪ fə ðə dɪˈleɪ
Už vás nebudem dlhšie zdržiavať.
I won't keep you any longer.
aɪ wəʊnt kiːp juː ˈεnɪ lɒŋgə
Nezdržuj ma, mám prácu.
Stop distracting me, I'm busy.
stɒp dɪˈstræktɪŋ miːˌ aɪm ˈbɪzɪ
Nezdržujte ma. (musím ísť)
Don't keep me.
dəʊnt kiːp miː