zďaleka

1(z diaľky) from far away, (z veľkej vzdialenosti) from a great distance

Ste zďaleka?
Do you live far from here?
dʊ juː lɪv fɑː frɒm hɪə?
Prišli zďaleka.
They came from far afield.
ðeɪ keɪm frɒm fɑː əˈfiːld

2(vôbec nie) by far, (najlepší ap.) far and away

(To) ani zďaleka nie.
Far from it.
fɑː frɒm ɪt
Nie je to ani zďaleka hotové.
It is far from (being) finished.
ɪt ɪz fɑː frɒm (ˈbiːɪŋ) ˈfɪnɪʃt
Nebolo to ani zďaleka lacné.
It was anything but cheap., It was far from cheap.
ɪt wɒz ˈεnɪˌθɪŋ bət tʃiːpˌ ɪt wɒz fɑː frɒm tʃiːp