zaviazať

čo tie (up), (zašnurovať) lace (up) sth, (obviazať) bandage (up) sth

Nemal zaviazané šnúrky.
His shoelaces were untied.
hɪz ˈʃuːˌleɪsɪz wɜː ʌnˈtaɪd
Zaviaž si šnúrky.
Tie your shoelaces.
taɪ jɔː ˈʃuːˌleɪsɪz
Vieš si zaviazať kravatu?
Can you tie your tie?
kən juː taɪ jɔː taɪ?
Ranu treba zaviazať.
The wound needs dressing.
ðə wuːnd niːdz ˈdrεsɪŋ
Mala zaviazané koleno.
Her knee was bandaged.
hə niː wɒz ˈbændɪdʒd
Zaviazali mu oči... (aby nevidel)
They blindfolded him...
ðeɪ ˈblaɪndˌfəʊldɪd hɪm
Bol by som vám zaviazaný, keby...
I would be obliged (to you) if...
aɪ wʊd biː əˈblaɪdʒd (tə juː) ɪf