zatvoriť

close, shut sth, (prerušiť prívod) turn/shut off

Zatvor za sebou dvere.
Close the door behind you.
kləʊz ðə dɔː bɪˈhaɪnd juː
Zatvoril si okno?
Have you closed the window?
hæv juː kləʊzd ðə ˈwɪndəʊ?
Dvere sa zatvárajú samy. (automaticky)
The door closes automatically.
ðə dɔː kləʊzɪzˌɔːtəˈmætɪkəlɪ
Zatvorte oči.
Close your eyes.
kləʊz jɔː aɪz
Zatvárajú sa mi oči.
My eyelids are drooping.
maɪ ˈaɪˌlɪds ɑː druːpɪŋ
O koľkej zatvárajú obchody?
What time do the shops close?
wɒt taɪm dʊ ðə ʃɒps kləʊs?
V sobotu je/majú zatvorené.
It's/They're closed on Saturdays.
ɪts/ðεə kləʊzd ɒn ˈsætədɪz
Zatvorili ho (do väzenia).
He was put in jail., They locked him up.
hɪ wɒz pʊt ɪn dʒeɪlˌ ðeɪ lɒkt hɪm ʌp
Zatvorila sa vo svojej izbe.
She locked herself in her room.
ʃɪ lɒkt həˈsεlf ɪn hə ruːm