zastaviť sa

1(ustať v pohybe) stop, halt, (na chvíľu) pause

Zastavili sa mi hodinky.
My watch has stopped.
maɪ wɒtʃ hæz stɒpt
Výťah sa zastavil.
The elevator came to a stop.
ðiː ˈεlɪˌveɪtə keɪm tə ə stɒp
Celý deň som sa ani nezastavil.
I was (very) busy all day., I was rushed off my feet.
aɪ wɒz (ˈvεrɪ) ˈbɪzɪ ɔːl deɪˌ aɪ wɒz ˈrʌʃt ɒf maɪ fiːt
Ten sa nezastaví pred ničím!
He will stop at nothing!
hɪ wɪl stɒp æt ˈnʌθɪŋ!

2(zájsť niekam) kde, u koho come by, stop/(AmE) drop by sb/sth, drop in on sb

Zastavte sa (niekedy) na kus reči!
Drop in for a chat (one day)!
drɒp ɪn fɔː ə tʃæt (wʌn deɪ)!
Zastavím sa neskôr.
I'll come by later., I'll drop by later.
aɪl kʌm baɪ ˈleɪtəˌ aɪl drɒp baɪ ˈleɪtə
Zastavím sa po teba o hodinu.
I'll call for you in an hour.
aɪl kɔːl fə juː ɪn ən aʊə