zasmiať sa

komu/čomu laugh at sb/sth, (krátko) give a laugh

Zasmial sa môjmu vtipu.
He laughed at my joke.
hɪ lɑːft æt maɪ dʒəʊk
Dovoľ, aby som sa zasmial!
Don't be ridiculous!
dəʊnt biː rɪˈdɪkjʊləs!
Srdečne/Posmešne sa zasmial.
He laughed heartily/viciously.
hɪ lɑːft ˈhɑːtɪlɪ/ˈvɪʃəslɪ