zaslúžiť (si)

čo deserve sth, (byť hoden) čo be worthy of sth

Nezaslúžiš si to.
You don't deserve it.
juː dəʊnt dɪˈzɜːv ɪt
Zaslúži si trest.
He deserves punishment.
hɪ dɪˈzɜːvz ˈpʌnɪʃmənt
Toto som si nezaslúžil!
I didn't deserve this!
aɪ ˈdɪdnt dɪˈzɜːv ðɪs!
Je to zaslúžené víťazstvo.
It is a deserved victory.
ɪt ɪz ə dɪˈzɜːvd ˈvɪktərɪ
Dostal, čo si zaslúžil.
He got his just deserts.
hɪ gɒt hɪz dʒʌst dɪˈzɜːts