zarobiť

čo earn, make, (mať zisk) na kom/čom profit

Koľko zarobíš ročne?
How much do you make a year?
haʊ mʌtʃ dʊ juː meɪk ə jɪə?
Vlani som zarobil milión.
I made a million last year.
aɪ meɪd ə ˈmɪljən lɑːst jɪə
Zarobí si (tam) len pár korún.
He makes a pittance.
hɪ meɪks ə ˈpɪtns
Kto na tom zarobí?
Who will profit from it?, Who will benefit from it?
huː wɪl ˈprɒfɪt frɒm ɪt?ˌ huː wɪl ˈbεnɪfɪt frɒm ɪt?
ľahko zarobené peniaze
easy money
ˈiːzɪ ˈmʌnɪ