zapnúť

1(odev ap.) čo do sth up, (na gombíky) button sth (up), (na pracku ap.) fasten sth

Zapnite si (bezpečnostné) pásy.
Fasten (up) your seatbelts., (hovor.) Buckle up.
ˈfɑːsn (ʌp) jɔː ˈsiːtˌbεltsˌ ˈbʌkl ʌp
Ako sa to zapína?
How does it fasten?, How do I fasten it?
haʊ dʌz ɪt ˈfɑːsn?ˌ haʊ dʊ aɪ ˈfɑːsn ɪt?
Nohavice sa zapínajú na zips.
The pants zip up.
ðə pænts zɪp ʌp
Zapni sa, ochladzuje sa.
Button up, it's getting cold.
ˈbʌtn ʌpˌ ɪts gεtɪŋ kəʊld
Zapni si rázporok!
Zip up your fly!
zɪp ʌp jɔː flaɪ!

2(spustiť) čo switch on, turn on

Zapni rádio.
Turn on the radio., Switch on the radio.
tɜːn ɒn ðə ˈreɪdɪəʊˌ swɪtʃ ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ
Televízor je zapnutý.
The TV is on.
ðəˌtiːˈviː ɪz ɒn
Kúrenie sa zapne samo.
The heating switches on automatically.
ðə ˈhiːtɪŋ swɪtʃɪz ɒnˌɔːtəˈmætɪkəlɪ