zajtra

tomorrow

Pošlem to hneď zajtra.
I'll send it first thing tomorrow.
aɪl sεnd ɪt fɜːst θɪŋ təˈmɒrəʊ
Od zajtra prestávam fajčiť.
I'm quitting smoking tomorrow.
aɪm kwɪtɪŋ ˈsməʊkɪŋ təˈmɒrəʊ
Aj zajtra je deň., Čo nie je dnes, môže byť zajtra.
Tomorrow is another day.
təˈmɒrəʊ ɪz əˈnʌðə deɪ
Zajtra sa zastavím. (navštívim ťa)
I'll come by/over tomorrow.
aɪl kʌm baɪ/ˈəʊvə təˈmɒrəʊ
Zajtra mám narodeniny.
It's my birthday tomorrow.
ɪts maɪ ˈbɜːθˌdeɪ təˈmɒrəʊ
od zajtra o týždeň
a week from tomorrow, (BrE) tomorrow week
ə wiːk frɒm təˈmɒrəʊˌ təˈmɒrəʊ wiːk
zajtra ráno
tomorrow morning
təˈmɒrəʊ ˈmɔːnɪŋ