zachrániť

koho/čo pred kým/čím save sb/sth from sb/sth, rescue, salvage sb/sth

Zachránil mi život.
He saved my life.
hɪ seɪvd maɪ laɪf
To sa už nedá zachrániť.
It can't be saved., It is beyond saving.
ɪt kɑːnt biː seɪvdˌ ɪt ɪz bɪˈjɒnd ˈseɪvɪŋ
Nikto sa nezachránil.
No one survived.
nəʊ wʌn səˈvaɪvd
To nás už nezachráni.
That won't save us.
ðæt wəʊnt seɪv əs