zábava

amusement, entertainment, (hovor.) fun

Príjemnú zábavu!
Enjoy yourself!, (hovor.) Have fun!
ɪnˈdʒɔɪ jɔːˈsεlf!ˌ hæv fʌn!
Je s ním zábava.
He is fun to be with.
hɪ ɪz fʌn tə biː wɪθ
S tebou nie je žiadna zábava.
You are no fun.
juː ɑː nəʊ fʌn
Poznám lepšiu zábavu než...
... is not my idea of fun.
... ɪz nɒt maɪ aɪˈdɪə əv fʌn
Pokazil nám zábavu.
He spoiled our fun.
hɪ spɔɪld aʊə fʌn
Ideme na (tanečnú) zábavu.
We're going to a dance (party).
wɪə ˈgəʊɪŋ tə ə dɑːns (ˈpɑːtɪ)
A je po zábave., Koniec zábavy.
The party's over.
ðə ˈpɑːtɪz ˈəʊvə
pre zábavu
for fun, for laughs
fə fʌnˌ fə lɑːfs