vziať si

koho marry sb, (dať si) čo have, (získať) take sth

Môžem si jeden vziať?
May I have one?
meɪ aɪ hæv wʌn?
Vezmi si.
Have one., Have some.
hæv wʌnˌ hæv sʌm
Vezmi si. (ponúkni sa)
Help yourself.
hεlp jɔːˈsεlf
Vzal si deň voľna.
He took one day off.
hɪ tʊk wʌn deɪ ɒf
Čo si vezmeš na seba?
What are you going to wear?
wɒt ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə wεə?
Vezmi si to na starosť.
Take care of it., See to it.
teɪk kεə əv ɪtˌ siː tə ɪt
Vezmeš si ma?
Will you marry me?
wɪl juː ˈmærɪ miː?
Vzali sa vlani.
They got married last year.
ðeɪ gɒt ˈmærɪd lɑːst jɪə