vzduch

air

Išiel na vzduch.
He went out to get some fresh air.
hɪ wεnt aʊt tə gεt sʌm frεʃ εə
Vyhodili mu auto do vzduchu.
They blew up his car.
ðeɪ bluː ʌp hɪz kɑː
Niečo visí vo vzduchu.
Something is in the air., Something is in the wind.
ˈsʌmθɪŋ ɪz ɪn ðiː εəˌ ˈsʌmθɪŋ ɪz ɪn ðə wɪnd
Vzduch je čistý. (nehrozí nebezpečenstvo)
The coast is clear.
ðə kəʊst ɪz klɪə