vzdať sa

give osf up, give in, (kapitulovať) surrender

Vzdávam sa!
I give in.
aɪ gɪv ɪn
Vzdá sa svojej funkcie.
He's going to give up his post.
hiːz ˈgəʊɪŋ tə gɪv ʌp hɪz pəʊst
Vzdal sa všetkej nádeje.
He gave up all hope., He abandoned all hope.
hɪ geɪv ʌp ɔːl həʊpˌ hɪ əˈbændənd ɔːl həʊp
Vzdali sa bez boja.
They gave up without a fight., They surrendered without a struggle.
ðeɪ geɪv ʌp wɪˈðaʊt ə faɪtˌ ðeɪ səˈrεndəd wɪˈðaʊt ə ˈstrʌgl