vzbudiť

čo (a)rouse, raise, (pocity ap.) awaken sth

vzbudiť nádej na čo
raise hopes of sth
reɪz həʊps
vzbudiť záujem o čo
kindle an interest in sth, awaken an interest in sth
ˈkɪndl ən ˈɪntrəstˌ əˈweɪkən ən ˈɪntrəst
Vzbudilo to obavy.
It raised fears.
ɪt ˈreɪzd fɪəz
Nesmieme vzbudiť podozrenie.
We mustn't arouse suspicion.
wiː ˈmʌsnt əˈraʊz səˈspɪʃən