vyzliecť sa

undress, get undressed, take off one's clothes

Vyzlečte sa.
Get undressed., Take your clothes off., Undress.
gεt ʌnˈdrεstˌ teɪk jɔː kləʊðz ɒfˌ ʌnˈdrεs
Som vyzlečený.
I'm undressed.
aɪm ʌnˈdrεst
Vyzliekol sa donaha.
He stripped naked.
hɪ ˈstrɪpt ˈneɪkɪd
Vyzliekla sa a vliezla do vane.
She undressed and got into the bath.
ʃɪ ʌnˈdrεst ænd gɒt ˈɪntə ðə bɑːθ