vyrušovať

disturb, (prerušovať) interrupt, (obťažovať) bother

Nevyrušujte.
Don't disturb.
dəʊnt dɪˈstɜːb
Prepáčte, že vyrušujem.
I'm sorry to disturb you.
aɪm ˈsɒrɪ tə dɪˈstɜːb juː
Dúfam, že nevyrušujem.
I hope I am not disturbing (you).
aɪ həʊp aɪ əm nɒt dɪˈstɜːbɪŋ (juː)
Stále ma vyrušuje.
He keeps disturbing me.
hɪ kiːps dɪˈstɜːbɪŋ miː