vymyslieť (si)

čo think sth up, devise, (aj vynájsť) invent sth

Niečo už len vymyslím.
I'll think of something.
aɪl θɪŋk əv ˈsʌmθɪŋ
Vymyslel plán ako...
He thought up a plan to...
hɪ θɔːt ʌp ə plæn tə
Kto toto vymyslel? (nápad)
Whose idea was this/it?
huːz aɪˈdɪə wɒz ðɪs/ɪt?
Vymyslel som (si) výhovorku...
I made up an excuse...
aɪ meɪd ʌp ən ɪkˈskjuːz
Všetko si to vymyslel!
He made it all up!
hɪ meɪd ɪt ɔːl ʌp!
Stále si vymýšľa.
She is making things up.
ʃɪ ɪz ˈmeɪkɪŋ θɪŋz ʌp
Nevymýšľam si.
I'm not making it up.
aɪm nɒt ˈmeɪkɪŋ ɪt ʌp